סעיף עלות הרכב הינו השני בחשיבותו לאחר סעיף הדיור בסל ההוצאות החודשי של משק בית ממוצע בישראל ומכאן החשיבות להורדתו כחלק מהפחתת יוקר המחיה בישראל; סעיף זה (בנטרול ההשקעה הראשונית הנדרשת לרכישת הרכב) כולל את הוצאות המימון, אגרות, ביטוח, פחת ותחזוקה שוטפת.

 

יוקר המחיה כמו גם עלות הרכב ותחזוקתו נובעים מגורמים רבים, לרבות ריכוזיות, שוק לא תחרותי, מיסוי גבוה, תודעה צרכנית לקויה והיעדר מידע.

 

בהנחיית שר התחבורה ח"כ ישראל כץ , כונסו מספר ועדות; ועדת זליכה, ועדת הכלכלה של הכנסת וחברת הייעוץ שלדור אשר איתרו בעבודת נמלים מספר גורמים שהטיפול בהם עשוי להוזיל את מחירי הרכב ותחזוקתו. בין היתר התחוור כי לציבור אין כלי אמין ויעיל להשוואה של מחירי החלפים לרכב וכתוצאה מכך בעל הרכב נתון לחסדי בעל המוסך או הסוחר שיכול לנקוב בכל מחיר כאוות נפשו. לפיכך התגבשה במשרד התחבורה ההנחה כי יצירת כלי משוכלל להשוואת מחירי החלפים תיצור את התחרות המתבקשת.

 

נציגי יבואני החלפים באיגוד לשכות המסחר איתרו בעיות בהיבטים של כמות החלפים (מיליוני פריטים), סוגיהם, חוסר אחידות בשמות החלפים (למשל מסנן, סנן או פילטר) , אופן הפרסום והגדרה מי היבואנים המחויבים בפרסום. בעיות אלה עלולות להביא למצב של "תפסת מרובה לא תפסת" ולהביא לכישלון המהלך.

הצוות מטעם לשכת המסחר הגיש למשרד התחבורה המלצות הנשענות על שלושה אדנים ואנו מקווים כי הן תוטמענה בהוראה שתגובש:

  • א.התמקדות בחלפים לטיפול שוטף ובצריכה גבוהה כגון מסננים או נורות.
  • ב.צמצום מספר היבואנים החייבים בפרסום המחירון ע"פ קריטריון גודל בדומה לחוק המזון.
  • ג.גיבוש לקסיקון אחיד לשמות חלקי החילוף.

האם ניתן להעריך בסבירות גבוהה שפרסום המחירון במתכונת המוצעת יביא לצרכנות יותר נבונה, להגברת התחרות ולהוזלת מחיר החלפים לצרכן? ימים יגידו.