בספרות הכלכלית קיימת הכרה לכך שהון אנושי איכותי יכול להביא לצמיחה כלכלית ארוכת טווח, וכן כי השכלה גבוהה מקצועית היא בעלת תשואה זהה להשכלה אקדמית, וחיונית להצלחתה הכלכלית של המדינה.

תפקידה של מערכת ההכשרה המקצועית וההשכלה הטכנולוגית היא לספק בוגרים איכותיים למגזר העסקי, בעלי ידע וכישורים מתאימים, המסוגלים גם להתפתח וללמוד בהתאם לשינויים הצפויים בשוק העבודה ועל פי צרכיו העדכניים.

תוצאות סקר שביצעה 'חברת CI' בנובמבר-דצמבר 2016 עבור 'רשת עתיד' ו'קרן ביחד', (קרן משפחת סטלה ויואל קרסו הפועלת לקידום מקצועות ה- Practic Tech ויוזמת הקמת כוח המשימה לקידום ההשכלה הטכנולוגית במקצועות הרכב) מאששים עובדה זו ומעלים כי 73% מבוגרי מגמת הנדסאי מכונות-רכב ברשת עתיד בחמש השנים האחרונות עובדים בענף הרכב.

מטרת הסקר היתה בין היתר ללמוד על השתלבות הבוגרים בשוק העבודה ולאסוף מידע שיתמוך בפעילות עתידית, שנועדה להגדיל את מספר ההנדסאים המשתלבים בשוק העבודה בתעסוקה איכותית.

מניתוח תוצאות הסקר עולות מספר המלצות הכרחיות הנוגעות לתנאים שיש ליצור עבור בוגרי לימודי הנדסאי רכב:

  • אופק מקצועי המאפשר לבוגרים להתפתח מקצועית לאורך כל חייהם המקצועיים.
  • רצף הכשרה טכנולוגי משלב ההכשרה המקצועית דרך לימודי השכלה טכנולוגית.
  • אופק אקדמי עם כללי אקרדיטציה ברורים המאפשרים לבוגרים אפיקי מעבר בין ההכשרה הטכנולוגית לאקדמיה ולהיפך.
  • חיזוק מעמד ההנדסאי בקרב המגזר העסקי.
  • הגדלת מעורבות של מעסיקים במערך ההכשרה המקצועית וההשכלה הטכנולוגית.
  • מיתוג מחדש של ההכשרה הטכנולוגית בענף הרכב, כענף עשיר בטכנולוגיות מתקדמות, חדשנות ויזמות מקצועית.
  • עידוד נשים להשתלבות בענף הרכב.
  • קידום לימודי תואר ראשון בהנדסת רכב בישראל.

בהקשר זה נציין כי בקווי היסוד של הממשלה נקבע כי "הממשלה תפעל לקידום ההכשרה המקצועית וההשכלה במקצועות טכנולוגיים לשם מתן מענה הולם לצרכיה העדכניים של התעשייה בישראל כגורם צמיחה מרכזי במשק". נותר רק לקוות כי אכן הממשלה תפעל ליישם מדיניות זו, בשיתוף עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים וארגוני המעסיקים.