משפחה המנהלת כיום משק בית בישראל אינה יכולה להתמודד עם צורכי היומיום המודרניים-מערביים ללא כלי רכב משפחתי אחד לפחות בחזקתה, כשהוצאות התחבורה למשק בית הינן בטווח של 10% - 15% מסך כל הוצאות משק הבית הממוצע בישראל. על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לשנת 2012) בישראל כ- 1.87 מיליון משפחות, שבהן בממוצע 3.72 נפשות. כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים וילדים עד גיל 17.

אין זה פלא כי ל- 76.1% ממשקי הבית עם ילדים יש מכונית אחת לפחות. לאחזקת הרכב המשפחתי יש תרומה ניכרת ליוקר המחייה בישראל. רכיב המס על רכישת רכב חדש (מס קנייה ומע"מ) הינו בטווח שבין 90% ל- 100% מהמחיר הסיטונאי ליבואן הרכב. ברור הוא כי המדינה אינה יכולה לוותר על הכנסות אלו ממסים.

ובכל זאת, ניתן לחשוב על תוכנית פשוטה שמחד כולנו נרוויח ממנה, ומאידך אוצר המדינה לא יפסיד הכנסה משמעותית ואולי אף יגדיל את הכנסותיו- מע"מ אפס למכונית משפחתית יחידה: כל משפחה המנהלת משק בית (זוג הורים או משפחה חד הורית, עם ילד אחד או יותר, שגילם אינו עולה על 21 שנים) תהא זכאית לרכוש רכב משפחתי אחד, שעלותו אצל היבואן בישראל (כולל מע"מ) אינו עולה על 130,000 ₪ על פי המחירון (נכון לימים אלו), וזאת בפטור ממע"מ, או כפי שנהוג לכנות זאת ב- "מע"מ 0". אחת ל- 6 שנים, יהא זכאי "משק הבית המשפחתי" למכור את הרכב ולרכוש רכב חדש בתנאים זהים ובפטור ממע"מ.

הרווח לא יסתיים רק בכיס: משפחות תוכלנה לנהל משק בית משפחתי עם מרווח נשימה, לשלם על רכב חדש 17% פחות (נכון להיום) והוצאות אחזקת הרכב תפחתנה, מאחר ורכב חדש נצרך פחות למוסך; בנוסף, ממוצע גיל הרכבים שינועו על כבישי ישראל יפחת, כשהמשמעות היא יותר רכבים בטיחותיים וידידותיים לסביבה; וסך כל הכנסות המדינה ממסים תעלנה, כי לכולנו יהיה יותר כדאי לקנות רכב משפחתי חדש.