עפ"י נתוני משרד האוצר, עודפי גביית המיסים ממשיכים לגדול וצפויים להרקיע בסוף שנת 2017 לכ- 20 מיליארד ₪. שר האוצר, משה כחלון, מחפש פתרונות להקל על הציבור בישראל ולאפשר לו ליהנות מעודפי גביית המיסים. היעד הבא צריך להיות תוכנית "נטו – רכב משפחתי".

משפחה המנהלת כיום משק בית בישראל אינה יכולה להתמודד עם צורכי היומיום המודרניים-מערביים ללא כלי רכב משפחתי אחד לפחות בחזקתה, כשהוצאות התחבורה למשק בית הינן בטווח של 10% - 15% מסך כל הוצאות משק הבית הממוצע בישראל. על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לשנת 2012) בישראל כ- 1.87 מיליון משפחות, שבהן בממוצע 3.72 נפשות. כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים וילדים עד גיל 17. אין זה פלא כי ל- 76.1% ממשקי הבית עם ילדים יש מכונית אחת לפחות. לאחזקת הרכב המשפחתי יש תרומה ניכרת ליוקר המחייה בישראל, בין השאר בגלל רכיב המס על רכישת רכב חדש (מס קנייה ומע"מ) שהינו בטווח שבין 90% ל- 100% מהמחיר הסיטונאי ליבואן הרכב.

עיקרי התוכנית: כל משפחה המנהלת משק בית (זוג הורים או משפחה חד הורית, עם ילד אחד או יותר, שגילם אינו עולה על 21 שנים) תהא זכאית לרכוש רכב משפחתי אחד, שמחירו לצרכן, עפ"י מחירון היבואן בישראל, אינו עולה על 131,000 ₪ (בימים אלו, כולל מע"מ), וזאת בפטור ממע"מ. אחת ל- 6 שנים, יהא זכאי "משק הבית המשפחתי" למכור את הרכב ולרכוש רכב חדש בתנאים זהים ובפטור ממע"מ. ה"רווח" של כולנו: "משק הבית המשפחתי" יוכל לזכות בהכנסה פנויה נוספת (ע"ח הפטור ממע"מ), והוצאות אחזקת הרכב תפחתנה, מאחר ורכב חדש נדרש פחות לתיקונים; "ממוצע גיל הרכבים" שינועו על כבישי ישראל יהיה נמוך יותר, והמשמעות היא יותר רכבים בטיחותיים וידידותיים לסביבה; וסך כל הכנסות המדינה ממסים תעלנה, כי לכולנו יהיה יותר כדאי לקנות רכב משפחתי חדש.

הכותב הוא המשנה למנהל הכללי באיגוד לשכות המסחר, מנחה ועידת CARS2018.