במשך חודשים התרחש מאבק ממושך בין איגוד השמאים ואיגוד המוסכים אל מול איגוד חברות הביטוח ונציגי המפקחת על שוק ההון והביטוח, דורית סלינג'ר סביב נושא הרפורמה במוסכי ההסדר ושמאי הרכב. הרפורמה, שאמורה הייתה לצאת לדרך כבר לפני שנה, צפויה להוזיל את ביטוחי הרכב המקיף, לשפר את איכות התיקון ולאפשר למבוטחים ולניזוקי תאונות צד ג' בחירה חופשית במוסך ובשמאי רכב.

אך מסתבר שהרשות לביטוח הון וחיסכון שאמונה לפקח על חברות הביטוח ולדאוג לאינטרס הציבורי ולאינטרס הצרכני הפרטי של כל מבוטח, פועלת למעשה כזרוע הארוכה של חברות הביטוח ומנסה בכל כוחה והשפעתה הרגולטורית לשמר את המצב הקיים והמעוות ואף להרע אותו.
לגישתה, אין פסול באחת הבעיות החמורות ביותר שנוצרו עם שיטת מוסכי ההסדר – שותפויות ואינטרסים זרים של חברות הביטוח עם "מסלקי תביעות" שונים ומגוונים, סחר בלתי מבוקר בכלי רכב במצבם הניזוק, ביצוע הסדרים אל מול ספקי חלקים חליפיים נחותים וניהול ברירות מחדל של תיקונים באיכות ירודה. מוסכים אלה התלויים בחברות הביטוח נאלצים להיכנע לשיטה המוגנת על ידי המפקחת ולהוזיל עלויות באמצעים הפוגעים באיכות התיקון והרכב ובחובת השקיפות לבעל הרכב.
חמור לא פחות כשחברות הביטוח פונות למבוטחים המעוניינים לתקן במוסך הקבוע שלהם ומציעות להם הנחות משמעותיות ובלבד שייגשו ויתקנו את רכבם אך רק במוסכי ההסדר. שיטה זו פוגעת בערכים חוקתיים ופוגעת באופן אנוש בזכויות בעלי המוסכים החוקיים בישראל, מקצועם ועסקם כמו גם לגבי שמאי הרכב. מדובר בשיטה פסולה והתערבות בוטה של חברות ביטוח בבחירת ספק לתיקון הנזק, תוך שימוש במנגנון ההשתתפות העצמית וב-"מקל או גזר" למבוטח. שיטה זו אינה מקובלת באף מדינת עולם מערבי ואף אסורה בדין במדינות רבות בארה"ב. ויתור על גביית מרכיב ההשתתפות העצמית מפורש בחלק מחוקי הביטוח במדינות ארה"ב כ"הונאת ביטוח" והוא אסור, בין אם המוותר הוא המבטח או המוסך.
מוטב כי רשות ההון והביטוח תעשה את תפקידה ותפקח על חברות הביטוח כפי שמוגדר בחוק ולא על מוסכים ושמאי רכב, המפוקחים על ידי משרד התחבורה. כמו כן, עליה להפסיק לאלתר את מעורבותה בשוק תיקוני הרכב ופעילותה שתוצאתה העדפת טובת חברות הביטוח. הגיע העת לשים סוף לפארסה הזאת, ויפה שעה אחת קודם.